Menu

RSS Ewangelia na dziś

  • 2019-03-24, 3. Niedziela Wielkiego Postu
    Łk 13,1-9W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których […]

RSS Z diecezji

  • Dzień Świętości Życia – 25.03.2019
    W poniedziałek, 25 marca 2019 r., przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która łączy się w Polsce z obchodami Dnia Świętości Życia, ustanowionego przez Episkopat Polski w 1998 r. Jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, [czytaj dalej]
  • 25 marca 2019 r. – Kuria Metropolitalna nieczynna
    W dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – urzędy i instytucje Kurii Metropolitalnej w Lublinie będą nieczynne.

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie © 2014
Autor Szymon Puacz www.puacz.net
Polityka cookies

O parafii

W latach 1731 – 1740 za sprawą Barbary z Podowskich Dłużewskiej, kasztelanowej chełmskiej oraz jej syna Stanisława, wybudowany został kościół murowany. Uroczystej jego konsekracji pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w dniu 22 XI 1752 r. dokonał biskup Józef Szembek. Jak się po latach okazało, lokalizacja kościoła była niewłaściwa, ponieważ teren był nisko położony oraz podmokły. Ponadto materiał budowlany (cegła) był słabej jakości. Obok niego znajduje się także dzwonnica pochodząca również z tamtego okresu. W jej wnętrzu zawieszone zostały 3 dzwony o imionach świętych: Wojciech, Antoni, Stanisław (bp). Zrabowane zostały jednak przez Niemców w okresie II wojny światowej. Obecnie znajdują się dwa dzwony (Maria i św. Wojciech), które zakupione zostały ze składek parafian w 1946 r. w odlewni dzwonów we Wrocławiu.

Ponadto przy kościele znajdował się szpital dla ubogich, najpierw drewniany, później od 1757 r. murowany. Zwykle zamieszkiwało w nim 6 ubogich, którzy utrzymywali się dzięki pomocy materialnej parafian, dobroczynności proboszczów a także pracy przy ogrodzie, znajdującym się w pobliżu siedziby probostwa. Osoby tam zamieszkujące miały obowiązek pilnowania czystości wewnątrz i wokół budynków kościelnych oraz dzwonić na nabożeństwa. Szpitalik ten funkcjonował do1972 r. Należy mieć nadzieję, że ze względu na swoje walory architektoniczne w przyszłości zostanie odrestaurowany z przeznaczeniem na potrzeby parafii bądź inne cele kulturalno-oświatowe.

Wokół kościoła znajdował się cmentarz grzebalny, który pod koniec XVIII w. przeniesiony został do północnej części miasteczka. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1798 r., gdy odbyła się wizytacja biskupia w Sawinie. Określono w niej teren jako nekropolię, bez kostnicy. W 1890 r. nastąpił podział cmentarza na kwatery wyznaniowe: prawosławną i katolicką.

Jest to fragment książki Stanisława Błaszczuka Dzieje parafii rzymskokatolickiej oraz innych kościołów i związków wyznaniowych w Sawinie.

Powrót do strony głównej

Grupy parafialne